Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

 
 
Wakacje Kredytowe 2024r.
Kredyty mieszkaniowe
 
W związku z podpisaniem Ustawy przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej istnieje możliwość skorzystania z  ,,wakacji kredytowych na rok 2024”.
 
Klient może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na następujące okresy:
2 miesiące od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz
2 miesiące od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 
Kryteria wnioskowania o zawieszenie spłaty kredytu, aktualnie możliwość taka przysługuje:
kredytobiorcy będącemu konsumentem,
wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej przez kredytobiorcę w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych przed dniem 01 lipca 2022 r.,
gdy wartość udzielonego kredytu nie przekracza kwoty 1 200 000 zł,
gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, przekracza 30% albo na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 
Wniosek  składany  być może w formie: 
1) elektronicznej: 
  • drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami) – na adres mailowy  wakacjekredytowe@bs.gniezno.pl , z którego Dyrektor Oddziału lub pracownik danej Jednostki organizacyjnej Banku musi pobrać wnioski Klientów obsługiwanych w ramach swej Placówki, 
  • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (wnioski są automatycznie kierowane  na adres  kredyty@bsgniezno.sgb.pl, z którego Dyrektor Oddziału lub pracownik danej Jednostki musi pobrać wnioski klientów obsługiwanych w ramach swojej Placówki,
  • na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych Banku: AE:PL-28198-24513-UCRCE-15
2)    pisemnej – w placówce Banku lub przesyłką pocztową.
Bank przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego do dnia 31 grudnia 2024 r. włącznie.
 
 
Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoją placówką Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut