Ubezpieczenia życiowe

Ubezpieczenia życiowe

Życie Komfort

Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego. Może on zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe. Ubezpieczający może wybrać pakiet ryzyk dodatkowych, które obejmują m.in.: trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby czy poważne zachorowanie. Ubezpieczenie może stanowić także zabezpieczenie spłaty zadłużenia.

Dokumenty do pobrania: 

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

Ubezpieczenie na życie Generali, z myślą o życiu PLUS

Głównym celem ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego. Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego i może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe – w zależności od potrzeb Ubezpieczonego.

Dokumenty do pobrania:

Karta produktu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS – Rodzina

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS – Senior

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS – Singiel

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS – VIP

 

Generali z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie osobowe oferuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie oferuje ochronę na całym świecie (z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych wskazanych dla poszczególnych świadczeń) 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz prosty sposób likwidacji szkód. Produkt kierowany jest do osób fizycznych. Klientami docelowymi są: osoby dorosłe, dzieci, seniorzy. Oferta zakresowa dostosowana jest do ww. grup.

Dokumenty do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

_________________

Więcej sprawdzisz na stronach Generali: Ubezpieczenia majątkowe   Ubezpieczenia życia i zdrowia   Ubezpieczenia AGRO

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut