Strategia Banku
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Strategia Banku

Wizja Banku

Wizja definiuje pozycję, jaką Bank chce osiągnąć poprzez realizację strategii działania.Wizją Banku Spółdzielczego w Gnieźnie jest bycie najważniejszym  na rynku lokalnym dostawcą usług bankowych, przy zachowaniu wartości godnych przyjaznej instytucji finansowej.

Kluczowe wartości

Wartości obrazują najważniejsze cechy wyróżniające i identyfikujące Bank i jego działalność, które są zarówno cenione, jak i wymagane od pracowników Banku, jakimi też kierują się osoby zarządzające Bankiem.  Kwintesencją wartości cenionych przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie jest stwierdzenie:

“Naszym sumieniem są klienci”

Ponadto Bank ceni następujące wartości:

  • zaufanie Klientów i wiarygodność w obrocie gospodarczym
  • zrozumienie potrzeb jednostkowych Klientów i pracowników
  • wiara w to, co sprawdzone i potrzebne
  • szacunek do tradycji i wartości
  • determinacja w osiąganiu zamierzonych celów i odwaga konkurowania
  • traktowanie Klientów Banku rzetelnie oraz z należytym szacunkiem
  • dbałość o dobre relacje z Klientami, na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania
  • łączenie przez ponad 150 lat tradycji w sektorze usług finansowych z nowoczesną  i profesjonalną obsługą Klientów
  • uczciwość,  solidność i wysoka kultura działania
  • dbałość o zadowolenie Klientów
 

Otoczenie Banku

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie funkcjonuje na zróżnicowanym terenie, obsługując różne grupy klientów. Historyczne uwarunkowania Banku stworzyły silne związki z terenem wiejskim i sektorem rolniczym. Toteż Bank jest obecny w większości gmin powiatu gnieźnieńskiego i niektórych gminach powiatów ościennych, będąc jednocześnie wieloletnim partnerem w obsłudze budżetów tych gmin. W tym obszarze Bank nastawiony jest przede wszystkim na potrzeby mieszkańców gmin, w tym w szczególności rolników oraz rozwój regionu poprzez współfinansowanie przedsięwzięć i inwestycji gminnych.

Bank kierując się  zasadą łatwego dostępu do usług, od dłuższego czasu poszerza jednak strukturę organizacyjną, wychodząc poza dotychczasowe obszary działania oraz tworząc nowe placówki w Gnieźnie i innych miastach. Specyfika miejskich obszarów wymusza natomiast większą elastyczność działania i szybką reakcję na zmiany zachodzące na rynku. Zróżnicowane potrzeby mieszkańców miast stymulują  jednocześnie  rozwój Banku i motywują do wdrażania nowych form obsługi bankowej. Natomiast atutem Banku jest przede wszystkim świadczenie usług dla Klientów detalicznych oraz atrakcyjność cenowa. Atuty te sprawiają, że mimo silnej konkurencji na terenach dużych miast, Bank sukcesywnie umacnia swoją pozycję wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom indywidualnego Klienta.

Bank doskonale sprawdza się nie tylko w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ale także powiatowych urzędów pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych.  Partnerami Banku są jednak nie tylko firmy i instytucje. Z taką samą powagą Bank traktuje potrzeby Klientów indywidualnych i to niezależnie od tego, czy są oni mieszkańcami małych miejscowości czy też dużych miast. Toteż z myślą o wszystkich swoich obecnych i potencjalnych Klientach, Bank rozbudowuje infrastrukturę techniczną i bankomatową, unowocześnia ofertę produktową i wdraża nowe produkty bankowe.

Niezależnie od technicznych udogodnień i produktowych nowości, Bank umacnia więź z Klientami poczuciem bezpieczeństwa,  prowadząc działalność ostrożną, bez nadmiernego ryzyka  i opartą na polskim kapitale. Szczególnie  ten drugi atut pozwala Klientom Banku zachować „spokój” w chwilach kryzysów gospodarczych i niekorzystnych zmian zachodzących na rynku finansowym.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut