Pierwsza karta dla dzieci

Pierwsza karta dla dzieci

Karta przedpłacona Mastercard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą przeznaczona jest

dla użytkowników już od 7 roku życia.

Promocja obowiązuje od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r. 

Uczestnikiem Promocji jest klient indywidualny, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie przystąpienia do Promocji zawarł z Bankiem umowę o rachunek karty przedpłaconej (posiadacz rachunku), której użytkownikiem będzie małoletni w wieku od 7 do ukończenia 13 roku życia.

Więcej szczegółów można znaleźć w Regulaminie promocji

?

Kartą można dokonywać operacji:

  • płatności bezgotówkowych:

w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN

Uwaga: karta jest płaska (nieembosowana), co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalu POS (urządzenie elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie transakcji)

przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)

możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure

  • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków

Operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty). Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku

Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie użytkownikiem karty. Karta może być zastrzeżona przez Bank, posiadacza rachunku lub użytkownika karty. Zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty i nie może być odwołane. Wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty.

Sprawdź także naszą ofertę ROR Junior - darmowego konta dla dzieci od 0 aż do 18 lat. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut