Okresowo stała stopa procentowa w kredycie lub pożyczce zabezpieczone hipotecznie

Okresowo stała stopa procentowa w kredycie lub pożyczce zabezpieczone hipotecznie

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie jeden stały harmonogram spłaty.

Skutki zmiany stopy procentowej:

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko. Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie https://bs.gniezno.pl/tabela-oprocentowania

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty. Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

 Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).
 • wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy. Z kredytem lub pożyczką zabezpieczonymi hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

___

Kredyt mieszkaniowy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu wypłaconego jednorazowo  wynosi 9,88% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 298 000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 784 115,85 zł; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5 letnim okresie oprocentowania 8,90% (od 1- 60 miesiąca), a następnie oprocentowanie zmienne 9,95% (od 61 miesiąca do końca okresu kredytowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M  7,05% ( wg stanu na dzień 01.07.2022r.)  i marża 2,90 p.p.; całkowity koszt kredytu  486 115.85 zł (w tym: prowizja za zmianę warunków umowy 0%, odsetki 485 616.85 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie kredytu 100,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150,00 zł). Umowa zawarta na 297 miesięcy, przy czym 60 pierwszych rat w wysokości po  2 488,96  zł, kolejne raty w wysokości po 2 679.82 zł, ostatnia rata 1 841,73  zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka hipoteczna?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki wypłaconej jednorazowo  wynosi 11,34% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 191 360,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 368 193,59 zł; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5 letnim okresie oprocentowania  9,55% (od 1- 60 miesiąca), a następnie oprocentowanie zmienne  11,34% (od 61 miesiąca do końca okresu kredytowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M  7,34% ( wg stanu na dzień 01.07.2022r.)  i marża 4,00 p.p.; całkowity koszt pożyczki 176 833,59 zł (w tym: prowizja za zmianę warunków umowy 0%, odsetki 176 334,59  zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie pożyczki 100,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150,00 zł). Umowa zawarta na 169 miesięcy,  przy czym 60 pierwszych rat w wysokości po  2 273,32 zł, kolejne raty w wysokości po 2 123,35 zł, ostatnia rata 1 973,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14-07-2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut