Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR

Charakterystyka produktu:

 1. Klient: osoba fizyczna, będąca rezydentem
 2. Przeznaczenie kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne
 3. Warunki otrzymania:
  a) posiadanie ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawartej umowy o prowadzenie rachunku, przy czym do tego okresu może być zaliczony okres posiadania rachunku w innym banku, jeżeli posiadacz ROR dostarczy Bankowi historię rachunku za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzający złożenie Wniosku o udzielenie kredytu, poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał; Kredyt może być udzielony także na spłatę kredytu udzielonego przez inny bank, a związanego z rachunkiem przenoszonym do Banku
  b) przekazywanie na ROR comiesięcznie dochodów z tytułu zatrudnienia lub innych dochodów albo dochodów z tytułu emerytury lub renty
  c) niespowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt albo uregulowanie go w ciągu 30 dni
  d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  e) posiadanie zdolności kredytowej
  f) pozytywna ocena wiarygodności kredytowej
  g) ustanowienie zabezpieczenia
  h) w przypadku rachunku wspólnego, współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną
 4. Maksymalny okres kredytowania: kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na okres do 1-go roku z możliwością odnawiania na kolejne okresy roczne, na okres nie dłuższy jednak niż 10 lat
 5. Minimalna wysokość kredytu: 300,00 zł
 6. Maksymalna wysokość kredytu: wysokość kredytu określana jest indywidualnie w zależności od wysokości wpływu na ROR, przy czym nie może być ona wyższa niż trzykrotność miesięcznych wpływów na ROR o charakterze stałym z ostatnich trzech miesięcy
 7. Oprocentowanie: zmienne
 8. Możliwość ubezpieczenia kredytu od zdarzeń losowych. Już dziś zadbaj o spokój swoich bliskich!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 30,73%, całkowita kwota kredytu 6 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 952,00 zł, oprocentowanie zmienne 20,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 652.00  zł (w tym: prowizja 283,50 zł, odsetki 1 291,50 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 5,00 zł, koszt prowadzenia ROR 72,00 zł,) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 107,63 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 6300,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut