Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Charakterystyka produktu:

 1. Kredyt przeznaczony na:
  1) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego
  2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego
  3) zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego
  4) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności
  5) zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem
  6) zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej
  7) nabycie lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej
  8) wykup mieszkań zakładowych
  9) budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy
  10) zakup / budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową
  11) zakup działki budowlanej
  12) zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
  13) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia)
  14) partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  15) zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem
  16) remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej
  17) refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele
  18) spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele
  19) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości
  20) inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych
  21) cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej
 2. Możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału kredytów mieszkaniowych wynoszące dla kredytów przeznaczonych na budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego oraz na remont domu lub lokalu mieszkalnego – do 2 lat
 3. Waluta: PLN
 4. Okres kredytowania: uzależniony jest od przeznaczenia kredytu i może wynosić do 30 lat
 5. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20% przy okresie kredytowania do 25 lat oraz 25% powyżej 25 lat.
  Zaangażowanie środków własnych może być także rozliczane fakturami lub rachunkami za zakupione materiały lub wykonane roboty jak również kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia
 6. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku
 7. Wypłata kredytu:
  1) jednorazowo
  2) w transzach – przelewem na rachunek inwestora, przy czym:
  – kwoty transz i terminy ich wypłat zsynchronizowane są z harmonogramem postępu prac budowlanych
  – wypłata kolejnej transzy jest możliwa dopiero po rozliczeniu przez kredytobiorcę kwoty poprzedniej transzy
  3) rozliczenie wykorzystania kredytu mieszkaniowego na podstawie faktur lub rachunków nie mniej niż 70% kwoty przyznanego kredytu
 8. Zabezpieczenie docelowe (podstawowe) np:
  1) hipoteka ustalona do wysokości 170% kwoty kredytu hipotecznego w sposób zapewniający pierwszeństwo w zaspokojeniu się przez Bank z nieruchomości
  2) cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z polisy ubezpieczenia budowy
  3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 9. Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych

Pakiet informacyjny dotyczący wskaźników referencyjnych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu wypłaconego jednorazowo  wynosi 5,18% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 300.000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty  528 195,58  zł; oprocentowanie zmienne 5,01%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M  2,51% ( wg stanu na dzień 08.02.2022 r..)  i marża 2,50 p.p.; całkowity koszt kredytu 228 195.58 zł (w tym: prowizja  900,00 zł , odsetki  226 796.58 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie kredytu 100,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150,00 zł). Umowa zawarta na 300 miesięcy,  przy czym 299 pierwszych rat w wysokości po 1 755.78 zł, ostatnia rata 1 818.36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu wypłaconego jednorazowo  wynosi 5,60% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 300.000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty  549 411,17 zł; oprocentowanie zmienne 5,41%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M  2,51% ( wg stanu na dzień 08.02.2022 r..)  i marża 2,90 p.p.; całkowity koszt kredytu 249 411.17 zł (w tym: prowizja  900,00 zł , odsetki  248 012.17 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie kredytu 100,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150,00 zł). Umowa zawarta na 300 miesięcy,  przy czym 299 pierwszych rat w wysokości po 1 826.45  zł, ostatnia rata   1 903.62 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut