Kredyt gotówkowy EKOLOGIA

Kredyt gotówkowy EKOLOGIA

Nie zwlekaj, zainwestuj w ekologię, to się naprawdę opłaca!

Charakterystyka produktu:

  1. Klient: osoba fizyczna, będąca rezydentem
  2. Przeznaczenie kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne Klienta
  3. Warunki otrzymania:

      3.1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

      3.2. posiadanie zdolności kredytowej

      3.3. pozytywna ocena wiarygodności kredytowej

      3.4. określenie i udokumentowanie inwestycji ekologicznej:

  • potwierdzenie złożenia wniosku o dotację / dofinansowanie na: modernizację systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, wymianę pieców grzewczych łącznie z przyłączeniem gazowym i założeniem grzejników, pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, realizację oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej, pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej, realizację wszelkich inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, rekuperacja, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe), docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zbieranie wody deszczowej, zakup sprzętu AGD A+++

lub

  • inne potwierdzenie wydatków związanych z kosztami zakupu/ montażu nowych urządzeń/instalacji  wskazanych powyżej (np. faktura, faktura proforma, umowa na realizację inwestycji, kosztorys lub projekt instalacyjny potwierdzony przez osobę z uprawnieniami, itp.).

lub

  • refinansowanie poniesionych wydatków związanych z inwestycjami  określonymi w pkt.3.4., w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt

4. Maksymalny okres kredytowania: do 7 lat

5. Minimalna wysokość kredytu: 500,00 zł

6. Maksymalna wysokość kredytu: 100 000,00 zł, jednak nie więcej niż do 20-krotności miesięcznych udokumentowanych dochodów netto Wnioskodawcy(ów), maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 110% wartości inwestycji ekologicznej

7. Oprocentowanie: stałe

Kredyt gotówkowy Ekologia – dla klientów posiadających rachunek bankowy w BS w Gnieźnie

(oprocentowanie 7%, prowizja 3%)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu wypłaconego jednorazowo  wynosi 8,59% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50.000,00  zł; całkowita kwota do zapłaty  61.071,71 zł; oprocentowanie stałe 7%; całkowity koszt kredytu  11 071.71 zł (w tym: prowizja  1 500,00 zł, odsetki   9 566.71 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: koszt weksla 5,00 zł). Umowa zawarta na 61 miesięcy,  przy czym 60 pierwszych rat w wysokości po  976.38 zł, ostatnia rata 983.91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt gotówkowy Ekologia – dla pozostałych klientów  (oprocentowanie 8%, prowizja 3%)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu wypłaconego jednorazowo  wynosi 9,69% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50.000,00  zł; całkowita kwota do zapłaty  62 523,47 zł; oprocentowanie stałe 8%; całkowity koszt kredytu  12 523.47 zł (w tym: prowizja  1500,00 zł, odsetki  11 018.47 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: koszt weksla 5,00 zł). Umowa zawarta na 61 miesięcy, przy czym 60 pierwszych rat w wysokości po 1000.16 zł, ostatnia rata 1 008.87 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut