Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oferuje swoim klientom środki na inwestycje ekologiczne wraz z dostępem do programów rządowych i samorządowych. Tak szeroki wachlarz narzędzi pomaga w podejmowaniu mądrze zaplanowanych i rentownych inwestycji. Dzięki naszym rozwiązaniom korzysta nie tylko środowisko naturalne, ale także Twój portfel. Inwestycje w rozwiązania ekologiczne oznaczają realne oszczędności w funkcjonowaniu domu, mieszkania, firmy czy gospodarstwa. Już od 28 marca w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie dostępna będzie  dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach rządowego programu CZYSTE POWIETRZE.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Pomoże w tym dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz do podwyższonego poziomu dofinansowania.

GWARANCJA CZYSTE POWIETRZE

Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE SĄ WŁAŚCICIELAMI/ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB WYDZIELONEGO Z NIEGO LOKALU MIESZKALNEGO Z WYODRĘBNIONĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ.

W ścieżce bankowej PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE obejmuje dwie grupy beneficjentów:

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: < >1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.
Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł zgazowujący drewno
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Ocieplenie przegród budowlanych
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GWARANCJI

gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,
gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Parametry kredytu:

oprocentowanie: WIBOR 12M+ marża 3 p.p.
maksymalna kwota kredytu 100 tys. zł (nie może przekroczyć 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy)
okres kredytowania: do 60 miesięcy
prowizja za udzielenie kredytu: 2%
gwarancja BGK

Dokumenty do pobrania:

Program_Priorytetowy_CP
Łączenie_dotacji_z_termomodernizacyjna_ulga_podatkowa
Dla_Beneficjentow_uprawnionych_do_podstawowego_poziomu_dofinansowania
Dla_Beneficjentow_uprawnionych_do_rozszerzonego_poziomu_dofinansowania

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu wypłaconego jednorazowo wynosi 7,34% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 35 000,00  zł; całkowita kwota do zapłaty 41 614,61 zł; oprocentowanie zmienne 6,65%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 12M 3,65% ( wg stanu na dzień 09.02.2022 r..)  i marża 3,00 p.p.; całkowity koszt kredytu 6 614.61  zł (w tym: prowizja  350 zł, odsetki 6 234.61 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł). Umowa zawarta na 60 miesięcy, przy czym 59 pierwszych rat w wysokości po 687.17 zł, ostatnia rata 691.58  zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut