Karta przedpłacona

Karta przedpłacona

 • Międzynarodowa karta wydawana dla osób fizycznych
 • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • Posiadacz karty może zakupić dowolną ilość kart przedpłaconych
 • Karta jest akywna od następnego dnia roboczego po dniu zakupu karty
 • Karta przedpłacona funkcjonuje po dokonaniu minimalnej wpłaty na rachunek karty w wysokości 30 zł
 • Operacje mogą być dokonane kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty
 • Za pomocą karty można dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, płatności przez Internet, wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
 • Karta ważna jest przez okres jednego roku
 • Karta nie jest wznawiana automatycznie na kolejny rok
 • Środki pozostałe na karcie, która utraciła ważność mogą zostać wypłacone przez Posiadacza w formie gotówkowej, w formie przelewu na wskazany przez Posiadacza karty rachunek lub na rachunek nowej karty
 • Karta może być zastrzeżona przez Bank, Posiadacza lub Użytkownika karty

Dokument dotyczący opłat

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut