Karta kredytowa

Karta kredytowa

 • Karta kredytowa jest kartą płatniczą funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana Klientowi posiadającemu zdolność kredytową
 • Odnawialny charakter kredytu w praktyce oznacza, że spłata zadłużenia podnosi stan dostępnych środków, a w konsekwencji jest równoważna z możliwością ponownego zadłużenia się Klienta bez dodatkowych formalności
 • Posiadacz/Użytkownik takiej karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy oraz wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego
 • Raz w miesiącu Posiadacz rachunku karty zobowiązany jest do terminowego uregulowania minimalnej kwoty do zapłaty
 • Spłata bieżącej należności minimalnej musi być dokonana w terminie określonym na zestawieniu transakcji (wyciągu)
 • Karta wydawana jest dla osób fizycznych
 • Kartami kredytowymi można dokonywać w kraju i zagranicą:
  >>> płatności bezgotówowych,
  >>> wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB i BPS
  >>> wypłaty gotówki w bankomatach obcych banków
  >>> wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych – pod warunkiem oferowania usługi wypłat w POS
 • Karty Mastercard i Visa są kartami kredytowymi z 52 dniowym terminem bezodsetkowym
  >>> okres rozliczeniowy trwa 30 dni
  >>> 22 dni na spłatę kwoty minimalnej lub całości zadłużenia
 • Klient ubiegający się o kartę nie musi posiadać w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie maksymalnie trzech kart dodatkowych
 • Karta ważna jest przez 4 lata i wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata (rezygnacja ze wznowienia co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności karty)
 • Karta może być zastrzeżona przez Bank, Posiadacza lub Użytkownika karty

Dokument dotyczący opłat

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut