IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnianiu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

Kto może zostać posiadaczem IKE?
Posiadaczem IKE może zostać każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Dokonywanie wpłat na IKE
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Państwa. Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych wpłat w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie IKE.

Maksymalna kwota wpłat
Łączna wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Oprocentowanie IKE
Atutem tej formy oszczędzania jest atrakcyjne oprocentowanie, gwarantowane w długim okresie oszczędzania, a odsetki od zgromadzonych wkładów IKE zwolnione są z opodatkowania tzw. “podatkiem Belki”.

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

ikona Bezpłatna infolinia

Zgubiełeś kartę? Chcesz ją aktywować? Zadzwoń!
61 647 28 46 (z zagranicy, opłaty wg taryfy operatora)

800 888 888
ikona Centrala

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
ikona Centrala kontakt

Pon.-Pt.: 7:00-15:00
Tel. (61) 424 08 20
Fax (61) 424 08 10
bank@bs.gniezno.pl
Notowania giełdowe
Średni kurs walut