1. Kredyt przeznaczony jest na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności:

  a) Modernizację systemów grzewczych, w tym zakup i montaż:
     - kotłów olejowych 
     - kotłów gazowych
     - kotłów gazowo-olejowych
     - ogrzewania elektrycznego
     - wymiennika ciepła

  b) Zakup i instalację małych oczyszczalni ścieków oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych

  c) Realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym zakup i instalację:
     - systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła
     - systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja)
     - ogniw fotowoltaicznych

 2. Kredyt skierowany jest do osób fizycznych

 3. Kredytobiorcy realizujący inwestycję będą mogli otrzymać dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 4. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka bazowa WIBOR 3-miesięczny + 2 p.p.

 5. Prowizja maksymalnie 1,9%    

 6. Dotacja WFOŚiGW przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8000,00 zł na jedno przedsięwzięcie


  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 20000 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, miesięczna rata równa kredytu 365,75 zł, roczne oprocentowanie nominalne 3,71% (WIBOR 3M+2 p.p.), kwota odsetek 1944,22 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,90% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 5,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,60%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 22329,22 zł.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22.07.2016 r.
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny